Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu

usługi

Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na swojej posesji obarczone jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzewostanu.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinania drzewostanu na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu stosownej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie pozwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa zapisane w rejestrze zabytków, potrzebne jeszcze jest także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do całkowitego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Kwestie formalne mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są następujące podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty wycinka drzew kraków 2022 mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia drzew na inny obszar.